Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri realizácii 5. správy Európskej komisie o pokroku v oblasti o...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
09/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C1/2019-478
Technická pomoc pri realizácii 5. správy Európskej komisie o pokroku v oblasti obnoviteľnej energie
Predmetom obstarávania je poskytnúť technickú pomoc pri vypracovaní správy Európskej komisie o pokroku, ktorý dosiahlo 28 členských štátov EÚ pri zavádzaní a podpore obnoviteľných zdrojov energie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 23 smernice 2009/28/ES. Správa bude zahŕňať aj monitorovanie udržateľnosti biopalív a zmeny nepriameho využívania pôdy stanovené v článkoch 17 a 23, v znení zmien smernice 2015/1513.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73210000
BE10
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/07/2019 00:00
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 125-304378
Oznámenie o obstarávaní
02/07/2019 00:00