Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o výhodách využívania obstarávaní so sociálnymi výsledkami pri poskytovan...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
12/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2019/012
Štúdia o výhodách využívania obstarávaní so sociálnymi výsledkami pri poskytovaní sociálnych služieb a intervencií
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najlepší pomer ceny a kvality
79990000
BE10
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/07/2019 00:00
06/09/2019 12:00
Nie je k dispozícii
12/09/2019 11:00
16/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 124-301877 Oznámenie o obstarávaní 01/07/2019 00:00