Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Lepšie dáta pre lepšie budovy – pochopenie úlohy veľkých dát
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2019-468/01
Lepšie dáta pre lepšie budovy – pochopenie úlohy veľkých dát
Predmetom zákazky je poskytnúť podporu pre Európsku komisiu a členské štáty, aby lepšie chápali:a) zmapovanie aktuálneho stavu dát týkajúcich sa budov v rámci EÚ;b) pochopenie a prezentovanie kombinácií dát a analýz relevantnosti pre už zastavané prostredie budov (napríklad vedúcimi miestnymi orgánmi); ac) získavanie náhľadov na možné cesty pre ďalšie úsilie na úrovni EÚ a na národnej úrovni. V rámci užšej energetickej hospodárnosti rozlohy budov má táto zmluva o poskytovaní služby tiež za cieľ bližšie prepojiť monitorovacie centrum fondu budov EÚ s národnými databázami certifikátov energetickej hospodárnosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v 26 členských krajinách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/07/2019 00:00
05/09/2019 17:00
06/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 133-325758
Oznámenie o obstarávaní
12/07/2019 00:00