Údaje o výzve na predloženie ponúk

Formulaire 7 - Bordereau de prix mis à jour - a été publié le 11.07.2019
Názov:
„Misie týkajúce sa koordinácie ochrany zdravia a bezpečnosti“
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 692
„Misie týkajúce sa koordinácie ochrany zdravia a bezpečnosti“
Predmetom tohto obstarávacieho konania je vybrať autorizovaného koordinátora ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorého úloha, misie a povinnosti sú definované ustanoveniami veľkovojvodského nariadenia z 27.6.2008 o minimálnych požiadavkách na ochranu zdravia a bezpečnosť, ktoré sa majú uplatňovať na dočasných alebo mobilných staveniskách.Koordinátor ochrany zdravia a bezpečnosti sa zameriava predovšetkým na bezpečnosť zamestnancov Dvora audítorov, budov, robotníkov a všetkých ostatných osôb prítomných na pracovisku počas prác, ktoré sa vykonávajú na Dvore audítorov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71621000
Míľniky
24/06/2019 00:00
26/07/2019 16:00
01/08/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 119-290864 Oznámenie o obstarávaní 24/06/2019 00:00