Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o modeloch v oblasti otvorenej inovácie a o duševnom vlastníctve
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2019/OP/0017
Štúdia o modeloch v oblasti otvorenej inovácie a o duševnom vlastníctve
Agentúra EASME má v úmysle uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na vypracovanie štúdie o modeloch v oblasti otvorenej inovácie a o duševnom vlastníctve. Štúdia poskytne empirický základ pre existujúce modely spolupráce založené na otvorenej inovácii a rozsah, v akom duševné vlastníctvo vrátane patentov, úžitkových modelov, dizajnov, obchodných tajomstiev a know-how uľahčuje otvorenú inováciu alebo jej bráni, najmä medzi MSP, inštitúciami pre vyššie vzdelávanie, a organizáciami vykonávajúcim výskum a inými verejnými výskumnými organizáciami. Štúdia podporí politiku Európskej komisie (GR GROW) v oblasti duševného vlastníctva.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73200000
BE10
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/07/2019 00:00
19/08/2019 10:00
20/08/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 138-338730
Oznámenie o obstarávaní
19/07/2019 00:00