Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie vedeckého poradenstva v oblasti rybárstva mimo vô...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2019/OP/0014
Rámcová zmluva na poskytovanie vedeckého poradenstva v oblasti rybárstva mimo vôd EÚ
Na základe špecifickej požiadavky verejného obstarávateľa poskytne dodávateľ podľa potreby vedecké poradenstvo a podporu. Osobitné požiadavky sa okrem iného budú týkať otázok, ako je stav a produktivita populácií rýb, znalostná základňa v oblasti riadenie rybného hospodárstva, zachovanie ekosystému a sociálno-ekonomické aspekty využívania morských biologických zdrojov a riadenie rybolovu v oblastiach,ktoré pokrývajú regionálne organizácie pre riadenie rybolovu, dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybárstva a ďalšie medzinárodné nástroje. V prípade potreby musí dodávateľ poskytnúť aj osobitné štúdie a zúčastniť sa na relevantných stretnutiach v súlade s potrebami a prioritami určenými GR MARE Európskej komisie a verejným obstarávateľom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73210000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
05/07/2019 00:00
19/09/2019 16:00
Nie je k dispozícii
30/09/2019 16:00
02/10/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 128-311696 Oznámenie o obstarávaní 05/07/2019 00:00