Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Získané skúsenosti na informovanie integrovaných prístupov na obnovu a modernizá...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
09/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2019-468/03
Získané skúsenosti na informovanie integrovaných prístupov na obnovu a modernizáciu vybudovaného prostredia
Cieľom tejto štúdie je identifikovať skúsenosti, ktoré je možné získať z existujúcich legislatívnych a nelegislatívnych opatrení vrátane smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) a súvisiacich nástrojov (ale nielen ich), na podporu prechodu na udržateľnejšie zastavané prostredie a na aktívne zapojenie občanov do dosahovania potrebnej transformácie nášho stavebného fondu s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy. Aby sa podporil prechod k udržateľnejšiemu zastavanému prostrediu, bolo by cennejšie lepšie porozumieť potenciálu politiky v oblasti budov všeobecnejšie, ako aj EPBD a súvisiacim podporným opatreniam, najmä s cieľom prispieť k dosiahnutiu širších politických cieľov. Táto analýza by mala zohľadniť doplňujúce právne predpisy a iniciatívy EÚ, ktoré sa týkajú budov a ich aspektov týkajúcich sa energie alebo udržateľnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/07/2019 00:00
09/09/2019 17:00
10/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 132-323041
Oznámenie o obstarávaní
11/07/2019 00:00