Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri príprave a vykonávaní programu mestskej infraštruktúry pre U...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA2019048 UA EST / AA-001244-001-D
Technická pomoc pri príprave a vykonávaní programu mestskej infraštruktúry pre Ukrajinu (financované Fondom technickej pomoci východného partnerstva/EPTATF)
Program mestskej infraštruktúry pre Ukrajinu (UMIP – Ukraine Municipal Infrastructure Programme) je viacsektorový investičný program, ktorý vypracovala Európska investičná banka (EIB) spolu s Ministerstvom regionálneho rozvoja a Ministerstvom financií Ukrajiny.Účelom tejto činnosti je poskytovať technickú pomoc konečným príjemcom s cieľom zabezpečiť, aby sa príprava, obstarávanie, vykonávanie a riadenie projektov v rámci programu vykonávali v súlade s požiadavkami a normami EIB.Rozsah služieb technickej pomoci bude pokrývať projektový cyklus od štúdií uskutočniteľnosti, prioritných investičných plánov, technických špecifikácií a súťažných podkladov, podpory obstarávania a riadenia projektov počas realizácie, najmä vo vzťahu k energetickej efektívnosti v budovách a projektoch verejného osvetlenia.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
71314300
00
Míľniky
20/06/2019 00:00
27/09/2019 23:59
29/07/2019 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 117-285775
Oznámenie o obstarávaní
20/06/2019 00:00