Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby v oblasti riadenia
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/FIN/2019/01
Poradenské služby v oblasti riadenia
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedúcim orgánom EÚ pre túto výzvu na predloženie ponúk. Medzi ďalšie orgány EÚ, ktoré sa k nej pripájajú, patria: Úrad BEREC, CdT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, spoločný podnik F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, spoločný podnik SESAR, spoločný podnik Shift2Rail, SRB. Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnúť zúčastneným orgánom EÚ viacročný blok poradenských služieb v oblasti riadenia súvisiacich s obchodnou transformáciou a operačným rozvojom, ktoré sú potrebné na zlepšenie hodnoty, efektívnosti a účinnosti orgánov EÚ.Uchádzač musí byť schopný pokryť celý životný cyklus poradenských služieb v oblasti riadenia – od strategickej analýzy, cez strategické plánovanie, až po zavedenie a realizáciu politík, procesov a nástrojov riadenia, t. j. vývoj, ako aj zavedenie metód.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79410000
ITH52
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/07/2019 00:00
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 165-403966
Korigendum
28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802
Korigendum
09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695
Oznámenie o obstarávaní
05/07/2019 00:00