Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomoc Komisii pri technickom, sociálno-ekonomickom, environmentálnom hodnotení a...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
12/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.3/FRA/2019/0017
Pomoc Komisii pri technickom, sociálno-ekonomickom, environmentálnom hodnotení a pri hodnotení nákladov a prínosov v súvislosti s uplatňovaním a ďalším vývojom právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárenia s odpadom
Cieľom obstarávania je pomoc Komisii ohľadom technického, sociálno-ekonomického, environmentálneho hodnotenia a hodnotenia nákladov a prínosov v súvislosti s uplatňovaním a ďalším vývojom právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárenia s odpadom v kontexte obehového hospodárstva. Právne predpisy EÚ o hospodárení s odpadmi predstavujú rozsiahly súbor právnych predpisov a v nasledujúcich rokoch by sa politika EÚ v oblasti hospodárenia s odpadmi mala naďalej zameriavať na riadne vykonávanie súčasného acquis o hospodárení s odpadmi a na budúce preskúmania s cieľom lepšie prispôsobiť súčasný zákon plneniu strategického cieľa EÚ stať sa spoločnosťou, ktorá efektívne využíva zdroje, a teda posunúť sa smerom k obehovému hospodárstvu v EÚ. Budú sa vyžadovať externé odborné znalosti v oblasti administratívnych, právnych a technických otázok na podporu Komisie v jej úlohe zlepšiť vykonávanie a revíziu acquis v oblasti hospodárenia s odpadmi. Táto rámcová zmluva sa uzavrie na poskytnutie služieb Komisii na podporu vykonávania a ďalšieho rozvoja právnych predpisov a politiky v oblasti hospodárenia s odpadom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/06/2019 00:00
12/08/2019 16:00
20/08/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 118-288647
Oznámenie o obstarávaní
21/06/2019 00:00