Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER-B1-2019/505
Podpora hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Dodávateľ má vykonať štúdiu na podporu Komisie pri hodnotení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17.4.2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (ďalej len „nariadenie TEN-E“). Požadovaná analýza musí byť založená na dôkazoch, vychádzať z rôznych zdrojov a podľa možnosti poskytnúť kvantitatívnu analýzu, či a do akej miery boli ciele splnené. Mala by náležite zohľadniť výsledky predchádzajúcich zrealizovaných štúdií, ktoré sú pre toto nariadenie relevantné.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79419000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/07/2019 00:00
06/09/2019 17:00
09/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 129-315247
Oznámenie o obstarávaní
08/07/2019 00:00