Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prehľad vykurovania a klimatizácie: Vnímanie, trhy a regulačné rámce pre dekarbo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2019-487
Prehľad vykurovania a klimatizácie: Vnímanie, trhy a regulačné rámce pre dekarbonizáciu
Analýza sa zameria na identifikáciu regulačných, ekonomických a kultúrnych podmienok charakterizujúcich sektor vykurovania a klimatizácie so zvláštnym zameraním na diaľkové vykurovanie a tepelné čerpadlá. V členských štátoch EÚ 28, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande, sa vypracujú scenáre nákladovo najefektívnejšej dekarbonizácie vykurovania a klimatizácie, a bude poskytnutý súhrnný opis. Tieto scenáre budú vychádzať z aktuálneho dopytu po energii, technológií a zdrojov. Posúdia sa postoje európskych občanov k diaľkovému vykurovaniu a klimatizácii a preskúmajú sa faktory, ktorými sa riadi šírenie účinných a obnoviteľných technológií, s odkazom na regulačné, fiškálne a sociálno-ekonomické podmienky. Cieľom práce bude identifikovať prvky optimálneho prechodu systému na spoločnosť s nulovými emisiami s minimálnymi negatívnymi vedľajšími účinkami pri maximálnom zapojení odvetvia vykurovania a klimatizácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Podmienky účasti
Míľniky
04/10/2019 00:00
14/11/2019 17:00
15/11/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 192-465377 Oznámenie o obstarávaní 04/10/2019 00:00