Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program technickej pomoci na podporu operácie sprostredkovaného poskytnutia úver...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2020
Stav:
Otvoriť
Informácie
AA-001212 (TA2019016 MW AFF), AA-001213 (TA2019017 ZM AFF)
Program technickej pomoci na podporu operácie sprostredkovaného poskytnutia úverov EIB pre malé a stredné investície v poľnohospodársko-potravinárskom sektore spájajúci drobných poľnohospodárov v Malawi a Zambii
Celkovým cieľom tohto programu technickej pomoci v obidvoch cieľových krajinách je podpora realizácie prebiehajúcich a budúcich operácií finančného sektora EIB a podporných kombinovaných a grantových finančných prostriedkov poskytnutých v rámci širších rozvojových programov EÚ v cieľových krajinách s cieľom prispieť k plneniu cieľov trvalo udržateľnej podpory 1 (bez chudoby), 2 (nulový hlad), 4 (kvalitné vzdelávanie), 5 (rodová rovnosť), 8 (dôstojná práca a hospodársky rast) a 10 (odstránené nerovnosti).Prierezovým cieľom, ktorý platí pre všetky činnosti stanovené v rámci tohto programu technickej pomoci, je uľahčiť využívanie finančných prostriedkov EIB účinným, zodpovedným a udržateľným spôsobom v súlade s normami a požiadavkami banky, predovšetkým v oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3).
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
66100000
FG17
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
66000000
Míľniky
26/06/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
28/02/2020 23:59
14/08/2019 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 121-295625 Oznámenie o obstarávaní 26/06/2019 00:00