Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
COJ-PROC-19/018
Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie
Predmet tohto obstarávania spočíva v dodávke kancelárskych stoličiek a stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
39130000
Míľniky
31/07/2019 00:00
26/09/2019 17:00
03/10/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dynamické kancelárske stoličky
Dodávka dynamických kancelárskych stoličiek.
Časť 2
Stoličky bez operadla na dynamické sedenie
Dodávka stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 154-378795
Korigendum
12/08/2019 00:00
2019/S 146-358681
Oznámenie o obstarávaní
31/07/2019 00:00