Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie služieb dočasného personálu pre Frontex
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/447/2019/KM
Poskytnutie služieb dočasného personálu pre Frontex
Všeobecným cieľom tejto zákazky je zabezpečiť pre Frontex potrebných dočasných pracovníkov včas a v súlade s požadovanými pracovnými profilmi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
79620000
PL91
Podmienky účasti
Uchádzač musí predložiť dôkaz o tom, že je oprávnený vykonať obstarávanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov poskytnutím dôkazu o tom, že uchádzač už má štatút uznaného právneho subjektu a je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/06/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
22/07/2019 12:00
24/07/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 120-292811 Oznámenie o obstarávaní 25/06/2019 00:00