Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre program „Misia: Inovácie“ – inovačná výzva 8 (vodík). Platforma pre ...
Obstarávateľ:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
FCH / OP / CONTRACT 249
Podpora pre program „Misia: Inovácie“ – inovačná výzva 8 (vodík). Platforma pre výmeny medzi celosvetovými iniciatívami ohľadom stredísk „Hydrogen Valley“
Záujem vlád o vodíkové technológie je motivovaná všestrannosťou vodíka, jeho medzisektorovým využitím a potenciálom umožniť výraznú dekarbonizáciu. Hoci mnohé demonštračné projekty úspešne preukázali zrelosť a prínosy jednotlivých vodíkových technológií, obvykle buď v izolácii alebo v obmedzenej veľkosti, životaschopnosť vodíka ako „systémového riešenia“ sa ešte musí preukázať vo väčšom merítku. Berúc do úvahy obmedzenia zdrojov členov programu „Misia: Inovácie“ a limitácie vyplývajúce z časového harmonogramu tohto programu, považuje sa za kľúčové určiť opatrenia, ktoré behom krátkeho času prinesú maximálny vplyv. V tejto súvislosti Európska komisia (prostredníctvom svojho verejno-súkromného partnerstva, spoločného podniku FCH 2) navrhuje vytvoriť globálnu platformu na výmenu informácií v rámci programu „Misia: Inovácie“ – inovačnej výzvy 8, ktorá by uľahčila vznik a realizáciu rozsiahlych vodíkových projektov a využila vedomosti, kde nie sú otázky práv duševného vlastníctva až tak citlivé.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/06/2019 00:00
16/08/2019 17:00
20/08/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 123-299297
Oznámenie o obstarávaní
28/06/2019 00:00