Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomoc Európskej sieti manažérov infraštruktúry (PRIME) v jej činnostiach
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/C3/2019-515
Pomoc Európskej sieti manažérov infraštruktúry (PRIME) v jej činnostiach
Účelom tejto výzvy je v krátkom čase poskytnúť Európskej komisii vysokokvalifikovanú externú expertízu na podporu PRIME (Sieť manažérov európskej železničnej infraštruktúry) pri realizácii činností stanovených v článku 7 písm. f) smernice 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, v znení zmien podľa smernice (EÚ) 2016/2370. Úlohy zahrnuté do tejto výzvy na súťaž môžu pozostávať z technickej, analytickej, komunikácie sa týkajúcej a administratívnej pomoci v 3 oblastiach:1) podpora referenčného porovnania výkonnosti manažérov železničnej infraštruktúry;2) tematické štúdie a príležitostné (ad-hoc) projekty týkajúce sa riadenia infraštruktúry;3) pomoc pri príprave podujatí a komunikácii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/transport/index_en
Najlepší pomer ceny a kvality
71311200
BE100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 142-348686
Oznámenie o obstarávaní
25/07/2019 00:00