Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie na podporu posúdenia vplyvu zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 10...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.2/SER/2019/0009
Obstarávanie na podporu posúdenia vplyvu zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
V roku 2017 Európska komisia začala hodnotenie nariadenia (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ďalej len „nariadenie“). Na základe výsledkov hodnotenia má toto obstarávanie za cieľ poskytnúť včasnú a kvalitnú hodnotiacu správu na podporu Komisie pri posúdení vplyvu zmeny a doplnenia nariadenia. V posúdení vplyvu sa stanoví rad možností politiky na dosiahnutie konkrétnych a operatívnych cieľov a analýzu pravdepodobného ekonomického, sociálneho, klimatického a environmentálneho vplyvu týchto možností v súlade s usmerneniami Komisie o lepšej právnej regulácii. Okrem iných činností sa budú uskutočňovať rozsiahle konzultácie o možnej zmene a doplnení nariadenia a rôznych možnostiach, aby sa pri vytváraní právnych predpisov EÚ o ochrane ozónovej vrstvy pozorne vypočuli zainteresované strany a občania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/06/2019 00:00
16/08/2019 16:30
19/08/2019 23:59
26/08/2019 16:00
28/08/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 122-297641 Oznámenie o obstarávaní 27/06/2019 00:00