Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Názov:
Poskytovanie externých pracovníkov a služieb údržby, podpory, vývoja a realizáci...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1561
Poskytovanie externých pracovníkov a služieb údržby, podpory, vývoja a realizácie balíkov a špecifických informačných systémov v rámci skupiny EIB
Táto výzva na predloženie ponúk je rozdelená na dvanásť (12) samostatných častí, každá časť predstavuje odlišnú technickú oblasť a rozsah:Časť 1: Finančné balíkyČasť 2: systém správy dokumentov (DMS) — SharePoint;Časť 3: systém správy dokumentov (DMS) — obsah serveru (Content Server);Časť 4: balík aplikácií pre správu;Časť 5: zbernica podnikových služieb a architektúra orientovaná na služby;Časť 6: špecifické aplikácie EIB;Časť 7: technická podpora aplikácií a databázy;Časť 8: analýza podnikania, riadenie projektov a testovacie služby;Časť 9: internetové a extranetové webové stránky a aplikácie;Časť 10: dátový sklad;Časť 11: administratívnu služby.Časť 12: PeopleSoftEIB podpíše viacnásobné rámcové dohody s maximálne 5 úspešnými uchádzačmi na každú časť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Finančné balíky Časť 1 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, podporou a vývojom (komerčne dostupných) finančných balíkov EIB, ktoré používajú štátne pokladnice, kapitálový trh, obslužné oddelenie pôžičiek a oblasť riadenia rizík.
Časť 2 Systém správy dokumentov (DMS) — SharePoint Časť 2 zahŕňa údržbu, podporu a vývoj aplikácií a riešení SharePoint.
Časť 3 Systém správy dokumentov (DMS) — obsah serveru Časť 3 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, podporou a vývojom systému EIB na spracovanie dokumentov (obsahu servera). Požadované služby sú zoskupené do 3 kategórií: vývojárske, údržbárske a prevádzkové.
Časť 4 Balík aplikácií pre správu Časť 4 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, podporou a vývojom špecifických podnikových aplikácií v EIB. EIB vyvinula alebo kúpila a zaviedla rôzne aplikácie na základe riešení ako napríklad BMC software Remedy, archibus java, sybase powerbuilder atď. Tento súbor aplikácií sa nazýva balík pre správu.
Časť 5 Zbernica podnikových služieb (ESB) a architektúra orientovaná na služby (SOA) Časť 5 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, správou, podporou, návrhom a vývojom zbernice podnikových služieb (ESB – Enterprise Service Bus) EIB midlvéru a služieb (integračná platforma), a vývojom iniciatívy týkajúcej sa programu architektúry orientovanej na služby (SOA – Service-Oriented Architecture).
Časť 6 Špecifické aplikácie EIB Časť 6 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, podporou a vývojom (interných) aplikácií pre banku.
Časť 7 Technická podpora aplikácií a databázy Časť 7 zahŕňa služby podpory pre databázu a aplikácie súvisiace s technológiami a produktmi používanými EIB, serverových, ako aj klientskych nástrojov.
Časť 8 Analýza podnikania, riadenie projektu a testovanie služieb Časť 8 pokrýva poskytovanie služieb pre banku v oblasti analýzy podnikania, riadenia projektov a testovania štandardných IT služieb a rozsahu pôsobnosti platformy.
Časť 9 Internetové a extranetové webové stránky a aplikácie Časť 9 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, podporou a vývojom intranetových a extranetových webových stránok, mobilných aplikácií a aplikácií v rámci skupiny EIB a súčasnú aktualizáciu v súlade s technologickými vylepšeniami a vývojom v rámci skupiny EIB.
Časť 10 Dátový sklad Časť 10 zahŕňa údržbu, podporu a vývoj skladu prevádzkových údajov a správneho (admin) skladu, ako aj podávanie správ a rozhranie, ktoré s tým súvisia.
Časť 11 Administratívnu služby Časť 11 zahŕňa administratívne podporné služby týkajúce sa verejného obstarávania, rozpočtu, zmlúv, projektov, podávania správ súvisiacich s externe doručenými IT službami.
Časť 12 PeopleSoft Časť 12 zahŕňa služby súvisiace s údržbou, podporou a vývojom súboru aplikácií PeopleSoft pre banku. Požadované služby sú zoskupené do 3 kategórií: vývojárske, údržbárske a prevádzkové.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 172-418764 Korigendum 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Oznámenie o obstarávaní 03/07/2019 00:00