Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotiaca štúdia na podporu kontroly vhodnosti smerníc o vtákoch a biotopoch.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/05/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
30/06/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.3/ETU/2014/0014.
Hodnotiaca štúdia na podporu kontroly vhodnosti smerníc o vtákoch a biotopoch.
Celkovým cieľom zákazky na vykonanie štúdie je pomôcť Európskej komisii pri príprave kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ o prírode (smernice o vtákoch a biotopoch). Toto zahŕňa zostavovanie, hodnotenie a syntetizovanie dôkazov pre kontrolu vhodnosti. Štúdia to dosiahne na základe preskúmania konkrétnych otázok súvisiacich s každou z nasledujúcich kategórií: relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a koherentnosť, ako aj jej pridanej hodnoty v rámci EÚ. Kľúčovým prvkom tejto štúdie bude potreba zhromaždiť dôkazy a zhodnotiť: úspechy a problémy uplatňovania a integrácie; peňažné a nepeňažné náklady uplatňovania a neuplatňovania právnych predpisov; administratívne zaťaženie v súvislosti s uplatňovaním a príležitosti na zlepšené uplatňovanie bez prijímania kompromisov v oblasti integrity z hľadiska účelu smerníc; situáciu v oblasti uplatňovania v rôznych členských štátoch; názory kľúčových skupín zainteresovaných strán. Mandát na kontrolu vhodnosti je dostupný na webovej stránke Európskej komisie na adrese http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
17/05/2014 00:00
Nie je k dispozícii
30/06/2014 16:00
14/07/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 095-165518
Oznámenie o obstarávaní
17/05/2014 00:00