Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizácia podujatí
Obstarávateľ:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
FCH / Contract 243
Organizácia podujatí
Spoločný podnik FCH 2 spúšťa verejnú výzvu na predkladanie ponúk s cieľom uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb s poskytovateľom služieb, ktorý bude riadiť organizáciu podujatí a poskytovať komunikačné služby. Na účely tohto obstarávania môže podujatie zahŕňať od 50 do 500 účastníkov a môže predstavovať niekoľko typov: výročné stretnutie zainteresovaných strán, dni hodnotenia programu, ocenenia spoločného podniku FCH 2, informačné dni, workshopy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Najlepší pomer ceny a kvality
79952000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/07/2019 00:00
30/08/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 140-343567
Oznámenie o obstarávaní
23/07/2019 00:00