Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Databázy centrálnych organizácií a miest IKT Služby 2019-2023
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/19/2019
Databázy centrálnych organizácií a miest IKT Služby 2019-2023
Cieľom je uzatvoriť 2-ročnú rámcovú zmluvu so skúseným dodávateľom, ktorý môže podporiť EMSA pomocou úpravy kódu, vývojovej údržby, IT podpory a modernizácií súvisiacich s aplikáciou COD a CLD , podporujúcimi SSN ústredný systém prevádzkových služieb členských štátov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
48000000
00
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/08/2019 00:00
24/09/2019 16:00
26/09/2019 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 152-373920
Oznámenie o obstarávaní
08/08/2019 00:00