Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie bezpečnostných, recepčných a poštových služieb pre Európsku environ...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/ADS/19/005
Poskytovanie bezpečnostných, recepčných a poštových služieb pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA)
EEA plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu so skúseným poskytovateľom služieb na vykonávanie strážnych služieb personálom a iných súvisiacich služieb súvisiacich s bezpečnosťou, ako aj recepčných služieb a služieb interného doručovania pošty, s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť svojich priestorov, zamestnancov, návštevníkov a toho, aby si prevádzky mohli plniť svoje úlohy.Obstaranie a/alebo údržba bezpečnostných systémov a systémov na kontrolu vstupu sú súčasťou rozsahu pôsobnosti tejto výzvy na predloženie ponúk.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
79710000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
50610000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/07/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
16/09/2019 14:00
17/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 134-328524 Oznámenie o obstarávaní 15/07/2019 00:00