Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výber poradcov na vykonanie prevádzkových hodnotení a účasť na štúdiách o verejn...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Call 2019 ECFIN 004/D
Výber poradcov na vykonanie prevádzkových hodnotení a účasť na štúdiách o verejných výdavkoch a finančnej zodpovednosti
V rámci prevádzkového hodnotenia bude dodávateľ požiadaný, aby analyzoval legislatívny rámec, administratívne postupy a finančné postupy správnych orgánov spravujúcich fondy EÚ v krajinách, ktoré dostávajú makrofinančnú pomoc. Od dodávateľa sa môže takisto požadovať, aby sa zúčastnil na štúdii „Verejné výdavky a finančná zodpovednosť“ („Public Expenditure and Financial Accountability“ – PEFA), ktorej cieľom je zhodnotiť výkonnosť systému riadenia verejných financií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79900000
BE1
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/07/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
18/09/2019 16:00
19/09/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 139-341345 Oznámenie o obstarávaní 22/07/2019 00:00