Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa eko...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2019-467/04
Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ekodizajnu a energetického označovania vrátane označovania pneumatík
V článku 18 smernice sa stanovuje, že „Komisia zabezpečí, aby pri výkone svojich činností zachovala pri každom vykonávacom opatrení vyváženú účasť zástupcov členských štátov, ako aj príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa týka daný výrobok alebo skupina výrobkov, napríklad priemyslu vrátane MSP, remesiel, odborov, obchodníkov, maloobchodníkov, dovozcov, skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií“.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
73000000
Podmienky účasti
Míľniky
20/09/2019 00:00
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Mimovládne organizácie spotrebiteľov: reprezentácia zainteresovaných subjektov
Cieľom obstarávania je zabezpečiť, aby počas 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy boli názory európskych spotrebiteľských organizácií a neziskových organizácií v oblasti životného prostredia vyvážene zastúpené v prípravnom procese, ktorého výsledkom sú vykonávacie opatrenia a ich preskúmania v zmysle smernice o ekodizajne a smernice o označovaní energetickými štítkami vrátane posúdenia dobrovoľných dohôd, a to vo fáze štúdie, ako aj v konzultačnom fóre pre ekodizajn a energetické označovanie a v prípadných následných fázach.To bude zároveň zahŕňať postupy prípravy a preskúmania súvisiacich politických nástrojov, najmä nariadenia o označovaní pneumatík.Napokon bude cieľom zákazky tiež zabezpečiť, aby spotrebiteľské a environmentálne mimovládne organizácie, ktoré sú najbližšie spotrebiteľom a občanom, poskytovali vhodné a prispôsobené informácie týmto cieľovým skupinám, ktoré sa týkajú konkrétnych politických opatrení EÚ v oblasti energetickej účinnosti a ich vplyvov a prínosov.
Časť 2
Environmentálne mimovládne organizácie: reprezentácia zainteresovaných subjektov
Cieľom obstarávania je zabezpečiť, aby počas 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy boli názory európskych spotrebiteľských organizácií a neziskových organizácií v oblasti životného prostredia vyvážene zastúpené v prípravnom procese, ktorého výsledkom sú vykonávacie opatrenia a ich preskúmania v zmysle smernice o ekodizajne a smernice o označovaní energetickými štítkami vrátane posúdenia dobrovoľných dohôd, a to vo fáze štúdie, ako aj v konzultačnom fóre pre ekodizajn a energetické označovanie a v prípadných následných fázach.To bude zároveň zahŕňať postupy prípravy a preskúmania súvisiacich politických nástrojov, najmä nariadenia o označovaní pneumatík.Napokon bude cieľom zákazky tiež zabezpečiť, aby spotrebiteľské a environmentálne mimovládne organizácie, ktoré sú najbližšie spotrebiteľom a občanom, poskytovali vhodné a prispôsobené informácie týmto cieľovým skupinám, ktoré sa týkajú konkrétnych politických opatrení EÚ v oblasti energetickej účinnosti a ich vplyvov a prínosov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 182-442066
Oznámenie o obstarávaní
20/09/2019 00:00