Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Chafea/2019/Health/07 Poskytnutie možností a odporúčaní v súvislosti s očkovacím...
Obstarávateľ:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Chafea/2019/Health/07
Chafea/2019/Health/07 Poskytnutie možností a odporúčaní v súvislosti s očkovacím preukazom občanov EÚ
Účelom tohto obstarávania je preskúmať uskutočniteľnosť vytvorenia spoločného očkovacieho preukazu pre občanov EÚ. Na základe zmapovania existujúcich očkovacích preukazov (pracovný balík 1) dodávateľ vypracuje, otestuje a vyhodnotí návrhy na očkovací preukaz občanov EÚ, ktorý zohľadní potenciálne odlišné vnútroštátne očkovacie kalendáre; ktorý bude interoperabilný s imunizačnými informačnými systémami (Immunisation information systems – IIS) členských štátov EÚ; a ktorý bude rovnaký pre všetky členské štáty EÚ a bude sa dať použiť aj za hranicami (pracovný balík 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
85100000
00
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/08/2019 00:00
04/10/2019 23:59
04/10/2019 23:59
10/10/2019 23:59
14/10/2019 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 175-425418 Korigendum 11/09/2019 00:00
2019/S 158-389583 Korigendum 19/08/2019 00:00
2019/S 156-384117 Oznámenie o obstarávaní 14/08/2019 00:00