Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Informačná podpora pre siete EÚ na Ukrajine
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS/DELUKRK/2019/OP/0021
Informačná podpora pre siete EÚ na Ukrajine
Dodávateľ poskytne ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb informačnej podpory na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto neúplnom zozname:— udržiavať a rozvíjať interaktívnu webovú platformu pre mládež a deti „Euroquiz“,— podporovať informačné centrá a činnosti súvisiace s vytváraním sietí existujúcich európskych sietí na Ukrajine,— podnecovať a podporovať interakciu medzi vyššie uvedenými sieťami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/area/jobs-funds_en
Najlepší pomer ceny a kvality
79416100
00
Additional CPV Supplementary CPV
79951000
79952000
72415000
72413000
79956000
80522000
Podmienky účasti
Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/08/2019 00:00
23/09/2019 12:00
24/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 152-373930
Oznámenie o obstarávaní
08/08/2019 00:00