Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia uskutočniteľnosti o vzájomnom prepojení databáz, formátov a základnej apl...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/08/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
Štúdia uskutočniteľnosti o vzájomnom prepojení databáz, formátov a základnej aplikácie na uľahčenie výmeny informácií medzi toxikologickými centrami v súlade s článkom 45 ods. 4 nariadenia ES č. 1272/2008 (nariadenie...
Cieľom obstarávania služieb je poskytnúť Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) nástroje na podporu elektronického predkladania informácií súvisiacich s chemickým zložením zmesí. Tieto nástroje sú trojaké:i) predkladanie harmonizovaných údajov vo formáte XML;ii) základná aplikácia pre vstup údajov v zadefinovanom formáte aiii) analýza možností pre bezpečnú výmenu dát.Štúdia bude realizovaná v rámci článku 45 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008 (ďalej len „CLP“).Okrem toho štúdia zhodnotí a navrhne možnosti pre zriadenie výmeny dát medzi niekoľkými miestnymi databázami s rôznymi systémami v závislosti od členského štátu. Predloženie informácií pre núdzové zdravotné účely sa v súčasnosti riadi na národnej/regionálnej úrovni a priama výmena informácií medzi rôznymi vymenovanými orgánmi by uľahčila preventívne a nápravné opatrenia. Navrhované osvedčené postupy by mali zohľadniť dôvernosť výmeny informácií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
05/08/2014 00:00
12/09/2014 23:59
12/09/2014 23:59
22/09/2014 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 148-265395
Oznámenie o obstarávaní
05/08/2014 00:00