Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie jednotkových nákladov na investičné projekty cestného kapitálu
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018CE16BAT154
Hodnotenie jednotkových nákladov na investičné projekty cestného kapitálu
Táto osobitná štúdia sa týka preskúmania jednotkových nákladov projektov v sektore cestnej dopravy, alebo inak, investičných intervenčných základných a komplexných projektov na cestách iba v rámci transeurópskej dopravnej siete, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1315/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 11.12.2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ „nariadenie o transeurópskej dopravnej sieti“. Štúdia bude čerpať údaje až z 300 projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) (programové obdobie rokov 2000 – 2006), kohézneho fondu (programové obdobie rokov 2000 – 2006 a 2007 – 2013) a európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) (programové obdobie rokov 2014 – 2020).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79400000
BE100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 146-358684
Oznámenie o obstarávaní
31/07/2019 00:00