Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb odbornej prípravy pre úrad EUIPO
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/005/19
Poskytovanie služieb odbornej prípravy pre úrad EUIPO
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je podpísanie maximálne 3 rámcových zmlúv s kaskádovým systémom na časť s cieľom poskytnúť (prostredníctvom budúcich dodávateľov) rôzne vzdelávacie kurzy, konferencie, semináre, koučovanie a aktivity elektronického vzdelávania (e-learning), ako aj zodpovedajúci vzdelávací a výučbový podporný materiál vo všetkých formátoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
80500000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/07/2019 00:00
20/09/2019 13:00
24/09/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Duševné vlastníctvo. Táto časť sa týka navrhovania a poskytovania vzdelávacích a školiacich aktivít v oblasti duševného vlastníctva pre zamestnancov úradu. Medzi tieto služby patrí poskytovanie školiteľov, školiacich materiálov a dokumentácie, príprava a analýza potrieb a dodatočných hodnotiacich správ. Hlavným účelom tejto časti je ponúknuť prednášky s vysokým akademickým štandardom týkajúcich sa rôznych tém legislatívy v oblasti duševného vlastníctva.
Časť 2 Sociálne zručnosti (soft skills) a odborné znalosti Táto časť sa týka navrhovania a poskytovania vzdelávacích aktivít, t. j. školení, koučovania, bežne dostupného elektronického vzdelávania (e-learningu), kombinovaného vzdelávania, materiálov na podporu vzdelávania a konferencií, s cieľom rozvíjať sociálne zručnosti a odborné znalosti zamestnancov úradu.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 142-348670 Oznámenie o obstarávaní 25/07/2019 00:00