Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie webových služieb
Obstarávateľ:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
F-SE-19-T01
Poskytovanie webových služieb
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytovanie webových služieb pre Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA) vrátane analýzy, návrhu a vývoja softvéru.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
72200000
Míľniky
31/07/2019 00:00
03/10/2019 17:00
09/10/2019 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Poskytovanie intranetových služieb Služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci tejto časti, zahŕňajú vývoj softvéru a údržbu v súvislosti s intranetovými aplikáciami agentúry FRA.
Časť 2 Poskytovanie internetových služieb Služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci tejto časti, zahŕňajú vývoj softvéru a údržbu internetových aplikácií, ako je webová stránka obstarávateľa a iné webové aplikácie dostupné pre verejnosť/zainteresované strany.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 177-429652 Korigendum 13/09/2019 00:00
2019/S 146-358671 Oznámenie o obstarávaní 31/07/2019 00:00