Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aký podiel má program Natura 2000 na biodiverzite?
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/05/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
14/07/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.3/ETU/2014/0019.
Aký podiel má program Natura 2000 na biodiverzite?
Keďže smernice EÚ o vtákoch a biotopoch zahŕňajú formálnu požiadavku pre členské štáty chrániť a spravovať miesta zahrnuté do programu Natura 2000 pre limitovaný súbor druhov a typov biotopov, ktoré sú „v záujme Spoločenstva“, existujú dostatočné nepriame dôkazy, že z požiadaviek na ochranu má úžitok oveľa širší súbor druhov a potenciálne dokonca značný podiel biodiverzity celkového množstva druhov v rámci územia EÚ. V súčasnosti však neexistuje žiadna štúdia a údaje, ktoré by umožnili kvantifikovať tento „efekt dáždnika“ programu Natura 2000.Cieľom tejto zákazky na obstaranie štúdie je preto poskytnúť kvantifikované informácie z hľadiska podielu druhov, od ktorých sa očakáva, že majú významný úžitok z požiadaviek ochrany a správy miest zahrnutých do programu Natura 2000 v rámci smernice EÚ o vtákoch a biotopoch.Údaje, ktoré táto štúdia poskytne, budú mať viacero možností na užitočné praktické využitie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/05/2014 00:00
Nie je k dispozícii
14/07/2014 16:00
28/07/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 102-177723 Oznámenie o obstarávaní 28/05/2014 00:00