Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej...
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
COJ-PROC-19/010
Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti
Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre súčasné a budúce budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti.Obstarávanie zahŕňa:— časť 1: prevádzkové riadenie bezpečnosti a ochrany,— časť 2: hodnotenie a monitorovanie výkonnosti a kvality služieb poskytovaných dodávateľom časti 1; poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany.
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
79713000
Míľniky
26/07/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
29/08/2019 17:00
Nie je k dispozícii
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy verejného obstarávateľa Prevádzkové riadenie bezpečnosti a ochrany budov, v ktorých sídli alebo bude sídliť Súdny dvor Európskej únie (SD) a Európska prokuratúra. Poskytovať sa budú rôzne služby, medzi ktoré patrí správa riadiaceho strediska pre bezpečnosť a protipožiarnu ochranu, bezpečnostné stráženie na mieste a mobilné bezpečnostné stráženie, mobilné hliadky, ozbrojená ochrana budov a významných osobností, kontroly vstupu, uvítacie služby, recepčné služby, akreditácia, stráženie stavenísk, videomonitorovanie, bezpečnostné služby vrátane požiarnej bezpečnosti a pohotovostnej lekárskej pomoci, administratívne práce (tlačové prehľady atď.) a školenia.
Časť 2 Hodnotenie kvality strážnych služieb a služieb požiarnej bezpečnosti poskytovaných dodávateľom časti 1 a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti Hodnotenie a monitorovanie výkonnosti a kvality služieb poskytovaných dodávateľom časti 1.Služby, ktoré sa budú poskytovať, zahŕňajú hodnotenie kvality služieb a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany, štúdie, vyhľadávania v otvorených zdrojoch [spravodajské informácie z otvorených zdrojov (Open Source Intelligence – OSINT)], špecifické administratívne práce (prehľady o jednotlivých krajinách/komunikácia počas riadenia krízovej situácie atď.).
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 143-350785 Oznámenie o obstarávaní 26/07/2019 00:00