Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb monitorovania krajiny Copernicus – vytvor...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/19/012
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb monitorovania krajiny Copernicus – vytvorenia hlavného programu CORINE Land Cover (CLC+) vrátane rastrových a vektorových výsledkov pochádzajúcich zo satelitných údajov z rokov...
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvorenie rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb s hospodárskym subjektom poskytujúcim vytvorenie hlavného programu CLC+, tzv. „CLC+ backbone”, obsahujúceho balík rastrových a vektorových produktov, založených predovšetkým na zobrazovacích údajoch zo satelitného sledovania v rámci programu Copernicus z rokov 2017, 2018 a 2019. Komponent hlavného programu CLC+ (CLC+ backbone) má byť prvým komponentom v nasadení CLC+ balíka produktov a služieb, zložených z:— hlavného programu CLC+ (CLC+ backbone),— jadra CLC+,— inštancií CLC+,— starších údajov CLC+.Tieto komponenty budú nasadené v postupných krokoch podľa koncepcie zdokonalenej skupinou odborníkov Eionet EAGLE a konsolidovanej v hĺbkovom procese konzultácií so zainteresovanými stranami. Komponenty nasledujúce po hlavnom programe CLC+ (Backbone) budú realizované prostredníctvom radu verejných výziev na predkladanie ponúk.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
72300000
DK01
Podmienky účasti
Pozri oddiel 2.1, 2.2.1 a 2.2.2 špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/07/2019 00:00
23/09/2019 14:00
24/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 139-341327
Oznámenie o obstarávaní
22/07/2019 00:00