Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Upratovacie služby, údržba zelených plôch a služby v oblasti prevencie
Obstarávateľ:
European Union Agency for Railways (ERA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ERA 2019 05 OP
Upratovacie služby, údržba zelených plôch a služby v oblasti prevencie
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb týkajúcich sa upratovania a čistenia, údržby zelených plôch a prevencie, detekcie a ničenia škodcov na obdobie 12 mesiacov s 3 možnými predĺženiami. Táto zákazka bude pridelená vo forme kaskádovej rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb s maximálne 3 hospodárskymi subjektmi (môže byť predmetom zmeny v závislosti od dostatočného počtu vyhovujúcich ponúk). Toto obstarávanie nie je rozdelené na časti. Uchádzač preto musí byť schopný poskytnúť všetky vyššie uvedené služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90919200
FRE11
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
20/09/2019 00:00
04/11/2019 11:00
04/11/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 182-442053
Oznámenie o obstarávaní
20/09/2019 00:00