Údaje o výzve na predloženie ponúk

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Názov:
Zabezpečenie prieskumu na porozumenie migrácie súvisiacej s azylom (SAM)
Obstarávateľ:
European Asylum Support Office (EASO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2019/734
Zabezpečenie prieskumu na porozumenie migrácie súvisiacej s azylom (SAM)
Konkrétnym cieľom projektu SAM je uskutočniť prieskum veľkého rozsahu týkajúceho sa žiadateľov o azyl a príjemcov medzinárodnej ochrany umiestnených v 3 európskych krajinách - v Belgicku, Francúzsku a Nórsku (krajiny prieskumu). Získané údaje budú použité predovšetkým na lepšie pochopenie „push” a „pull” faktorov, histórii cestovania a očakávaní ohľadom integrácie u obyvateľov prijímacích stredisk. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje budú získané priamo od prijímacej populácie s využitím preddefinovaného vzorového protokolu. Výsledkom bude správa, ktorú bude EASO využívať na vnútorné potreby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79311000
NO / BE / FR
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
79311300
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/08/2019 00:00
16/09/2019 14:00
17/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 154-378775
Korigendum
12/08/2019 00:00
2019/S 148-363136
Oznámenie o obstarávaní
02/08/2019 00:00