Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby podpory rozvoja prípadov strategického kontextu (PSK) a...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
19.CAP.OP.221
Rámcová zmluva na služby podpory rozvoja prípadov strategického kontextu (PSK) a kľúčových strategických činností (KSČ)
Dodávateľ poskytne EDA podporu pri:— rozvoji a aktualizácii prípadov strategického kontextu (PSK),— analýzach (správach) kľúčových strategických činností (KSČ).Očakáva sa, že v roku 2019 sa uzavrie nasledujúcich 5 osobitných zmlúv:— osobitná zmluva 19.CAP.SC.050 súvisiaca s PSK „Vzdušná nadradenosť“,— osobitná zmluva 19.CAP.SC.141 súvisiaca s PSK „Vylepšenie, modernizácia a rozvoj pozemných platforiem“,— osobitná zmluva 19.CAP.SC.053 súvisiaca s PSK „Námorná manévrovateľnosť“,— osobitná zmluva 19.CAP.SC.054 súvisiaca s PSK „Podvodné kontrolné míny a multistatická podvodná detekcia“,— osobitná zmluva 19.ISE.SC.046 súvisiaca s analýzami KSČ, ktoré sa týkajú vybraných prioritných schopností a technológie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/08/2019 00:00
30/09/2019 17:00
01/10/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 147-360898
Oznámenie o obstarávaní
01/08/2019 00:00