Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o rizikách prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov obs...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B2ETU/2019/0012
Štúdia o rizikách prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov obsiahnutých v registri Únie a posúdenie vplyvu v oblasti ochrany údajov
Systém obchodovania s emisiami EÚ je základným prvkom politiky Európskej únie v oblasti boja proti klimatickým zmenám a jej kľúčovým nástrojom na zníženie emisií priemyselných skleníkových plynov. Zahŕňa to viac ako 11 000 elektrární, priemyselných podnikov a prevádzkovateľov lietadiel v 31 krajinách. Register Únie a protokol transakcií Európskej únie sledujú vlastníctvo emisných kvót zaznamenávaním objemov, ktoré sú vo vlastníctve účtov, a transakcií medzi účtami.Všeobecným cieľom tejto štúdie je posúdiť riziká spojené s podvodmi, praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré sú súčasťou systému obchodovania s emisiami EÚ a registra Únie, navrhnúť opatrenia na zmiernenie identifikovaných rizík a vykonať hodnotenie vplyvu v oblasti ochrany údajov v prípade, že by si to vykonanie navrhovaných opatrení vyžadovalo.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/07/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 142-348685
Oznámenie o obstarávaní
25/07/2019 00:00