Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt na vykopanie hodnotenia a riešenia prítomnosti lindánu a hexachl...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.1/ETU/2019/0023
Pilotný projekt na vykopanie hodnotenia a riešenia prítomnosti lindánu a hexachlórcyklohexánu (HCH) v Európskej únii
Európsky parlament stanovil pre Komisiu úlohu správy tohto pilotného projektu na zlepšenie poznatkov o nakladaní s odpadom a kontamináciou lidánom a hexachlórcyklohexánom (HCH) v EÚ. Cieľom tohto obstarávania je, na jednej strane, poskytnúť pomoc Európskej komisii zostavením podrobného súpisu výrobných pracovísk, ložísk odpadu, skládok a stredísk na spracovanie opadu pre látky lindán a HCH v EÚ, a na druhej strane, poskytnúť pomoc verejným orgánom na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v konfrontácii s problematikou lindánu a HCH, a poskytnúť im podporu, odborné poradenstvo a konzultačné služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
30/07/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 145-355940 Oznámenie o obstarávaní 30/07/2019 00:00