Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a Európske monito...
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/25/2019
Bezpečnostné služby pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Cieľom aktuálnej súťaže je uzatvoriť 2 zmluvy s rovnakým dodávateľom na poskytovanie bezpečnostných a súvisiacich služieb pre priestory Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) a Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) v Lisabone.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
79710000
Podmienky účasti
neuplatňuje sa
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Bezpečnostné služby pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru
Súťaž je rozdelená na 2 časti a jej výsledkom bude pridelenie 2 samostatných zmlúv, 1 pre každú časť. Zmluva (rámcová zmluva na poskytovanie služieb) pre časť 1 sa podpíše medzi víťazným dodávateľom a EMSA. Obe časti musia byť pridelené tomu istému dodávateľovi, preto musia uchádzači predložiť ponuky pre časti 1 a 2.
Časť 2
Bezpečnostné služby pre Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Súťaž je rozdelená na 2 časti a jej výsledkom bude pridelenie 2 samostatných zmlúv, 1 pre každú časť. Zmluva (zmluva na poskytovanie služieb) pre časť 2 sa podpíše medzi víťazným dodávateľom a EMCDDA. Obe časti musia byť pridelené tomu istému dodávateľovi, preto musia uchádzači predložiť ponuky pre časti 1 a 2.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 150-368495
Oznámenie o obstarávaní
06/08/2019 00:00