Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nástroj na spracovanie prejavu na živo na text a strojový preklad pre 24 jazykov
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
EP/TRAD/2019/LSTT
Nástroj na spracovanie prejavu na živo na text a strojový preklad pre 24 jazykov
Európsky parlament chce podporiť viacjazyčné inovácie a digitalizáciu všetkých oficiálnych jazykov EÚ pomocou cieleného vývoja. Chce preto vstúpiť do inovatívneho partnerstva, aby získal licenciu na nástroj, ktorý dokáže automaticky prepísať a preložiť parlamentné viacjazyčné diskusie v reálnom čase.Nástroj bude schopný poučiť sa z opráv a podporných údajov, ako aj zo spätnej väzby používateľov, čím sa časom zvýši úroveň kvality. Cieľom je poskytnúť užitočnú službu pre členské štáty Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o prístup k diskusiám na obrazovke, ako aj sprístupniť obsah nepočujúcim a nedoslýchavým, ktorí v súčasnosti nemajú priamy prístup k diskusiám Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom je poskytnúť služby automatického prepisu a prekladu parlamentných diskusií s pokrytím 24 oficiálnych jazykov, ktoré inštitúcia používa.
Služby
Inovatívne partnerstvo
Otvoriť
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
72230000
FRF1 / LU / BE10
Míľniky
06/08/2019 00:00
Nie je k dispozícii
27/09/2019 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 180-437498
Korigendum
18/09/2019 00:00
2019/S 150-368516
Oznámenie o obstarávaní
06/08/2019 00:00