Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka elektrickej energie pre Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogo...
Obstarávateľ:
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CT.19.ADM.0059.1.0
Dodávka elektrickej energie pre Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať dodávateľa, ktorý bude poskytovať služby dodávky elektrickej energie pre 3 merače nachádzajúce sa na riaditeľstve, v budove „Palacete do Relógio“ a na parkovisku, Cais do Sodré, Praça Europa 1, 1249-289 Lisboa, PORTUGALSKO. Na každom mieste sa nachádza 1 merač nízkeho napätia. Výsledkom tejto výzvy na súťaž bude uzavretie 3 zmlúv, 1 pre každý merač, medzi dodávateľom a EMCDDA.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
09310000
PT170
Podmienky účasti
Uchádzači by mali mať certifikáciu od Regulačného úradu pre energetické služby (ERSE) v súlade so zákonným dekrétom č. 29/2006 z 15. februára, ktorá im umožňuje pôsobiť na iberskom trhu s elektrickou energiou (MIBEL).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/08/2019 00:00
20/09/2019 10:00
23/09/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 151-371401 Oznámenie o obstarávaní 07/08/2019 00:00