Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizovanie odbornej prípravy pre MSP vo veci práv spotrebiteľov
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
Organizovanie odbornej prípravy pre MSP vo veci práv spotrebiteľov
Účelom tohto obstarávania je pokračovať vo vývoji a organizovaní odbornej prípravy v oblasti práv spotrebiteľov pre malé a stredné podniky. Hlavný cieľ projektu, odborná príprava malých a stredných podnikov, sa dosiahne viacvrstvovým prístupom. Jeden „vedúci školiteľ“ z každého členského štátu, vybraný pre znalosti v oblasti spotrebiteľského práva a skúsenosti so školením dospelých, vzdelá „miestnych školiteľov“ (napr. zástupcov MSP). Tí zase vyškolia MSP. Školiaci materiál je k dispozícii online na webovej stránke „Consumer Law Ready“ (5 modulov o povinnostiach kľúčových obchodníkov vyplývajúcich zo spotrebiteľského práva, prispôsobených vnútroštátnym predpisom členských štátov; školiaca príručka). MSP môžu klásť otázky a vyhľadávať často kladené otázky. Účastníci školiacich kurzov môžu získať osvedčenie o účasti úspešným absolvovaním online testu.V rámci projektu sa osobitný dôraz bude klásť na začínajúce podniky, mikro a malé podniky, ako aj ich existujúce podporné služby a ponuky odbornej prípravy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
80500000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80511000
80521000
80522000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/09/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
30/09/2019 12:00
03/10/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 168-409973 Oznámenie o obstarávaní 02/09/2019 00:00