Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre vytvorenie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, výka...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.3/SER/2014/0010.
Podpora pre vytvorenie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, výkazníctva a overovania na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a príprava 2. dvojročnej správy EÚ (2 časti).
Zákazka pozostáva z 2 samostatných častí:1) podpora pre vypracovanie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, výkazníctva a overovania na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a2) príprava 2. dvojročnej správy EÚ.Každá časť sa bude posudzovať samostatne vo fáze hodnotenia a tiež počas fázy realizácie. Uchádzač sa môže uchádzať o 1 časť alebo o obe časti.Ciele týkajúce sa časti 1 „Podpora pre vypracovanie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, výkazníctva a overovania na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC)“:1) poskytnúť potrebný technický vstup a odborné znalosti pre útvary Komisie s cieľom umožniť ich zmysluplné prispievanie k procesu vytvorenia nových alebo zlepšených spôsobov a usmernení určených na meranie, výkazníctvo a overovanie (MRV) informácií predložených zmluvnými stranami UNFCCC a ich zmysluplné prispievanie v oblasti MRV k procesu vytvorenia protokolu, ďalšieho zákonného nástroja alebo dohodnutého výsledku s právnym účinkom na základe Dohovoru, ktorý bude platný pre všetky zmluvné strany.Ciele súvisiace s časťou 2 „Príprava 2. dvojročnej správy EÚ“:1) poskytnúť vstup pre prípravu 2. dvojročnej správy v mene Európskej únie vrátane návrhu 2. dvojročnej správy, vo forme poradia nulových/prvých/druhých/a tretích návrhov;2) poskytnúť východiskové materiály týkajúce sa metód zberu informácií a údajov pre potreby prípravy 2. dvojročnej správy;3) poskytnúť podporné dokumenty, ktoré by bolo možné použiť počas procesu kontroly 2. dvojročnej správy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/05/2014 00:00
Nie je k dispozícii
15/07/2014 16:00
29/07/2014 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Podpora pre vypracovanie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, výkazníctva a overovania na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Poskytnúť potrebný technický vstup a odborné znalosti pre útvary Komisie s cieľom umožniť ich zmysluplné prispievanie k procesu vytvorenia nových alebo zlepšených spôsobov a usmernení určených na meranie, výkazníctvo a overovanie (MRV) informácií predložených zmluvnými stranami UNFCCC a ich zmysluplné prispievanie v oblasti MRV k procesu vytvorenia protokolu, ďalšieho zákonného nástroja alebo dohodnutého výsledku s právnym účinkom na základe Dohovoru, ktorý bude platný pre všetky zmluvné strany.
Časť 2 Príprava 2. dvojročnej správy EÚ 1) Poskytnúť vstup pre prípravu 2. dvojročnej správy v mene Európskej únie vrátane návrhu 2. dvojročnej správy, vo forme poradia nulových/prvých/druhých/a tretích návrhov.2) Poskytnúť východiskové materiály týkajúce sa metód zberu informácií a údajov pre potreby prípravy 2. dvojročnej správy.3) Poskytnúť podporné dokumenty, ktoré by bolo možné použiť počas procesu kontroly 2. dvojročnej správy.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 104-181751 Oznámenie o obstarávaní 31/05/2014 00:00