Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stravovacie služby pre zasadnutia a podujatia
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2019/09
Stravovacie služby pre zasadnutia a podujatia
ESMA požaduje stravovacie služby a dodávku tovarov pre zasadnutia a podujatia, predovšetkým v ústredí ESMA – výnimočne však aj v metropolitnej oblasti Paríža.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
55520000
FR10
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/08/2019 00:00
05/09/2019 23:59
06/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 147-360899
Oznámenie o obstarávaní
01/08/2019 00:00