Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dekarbonizácia lodnej dopravy: technická štúdia o budúcnosti indexu energetickej...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2019-539 V1.1
Dekarbonizácia lodnej dopravy: technická štúdia o budúcnosti indexu energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia lodí
Index energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia (Energy Efficiency Design Index – EEDI) je jedným z kľúčových krátkodobých opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov stratégie organizácie IMO v oblasti skleníkových plynov. Je na poprednom mieste v programe Komisie, ako aj členských štátov EÚ. Komisia sa vo svojich predchádzajúcich príspevkoch k tejto otázke na medzinárodnej úrovni zasadzovala za ambicióznu fázu 4 EEDI, ktorá by sa mala zamerať na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov zo všetkých nových lodí vstupujúcich na trh od roku 2030. EEDI má tiež významný vplyv na bezpečnosť, a preto je úzko spojený s prioritami Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu. S cieľom urýchliť vykonanie konkrétnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov sa Výbor pre ochranu morského prostredia na svojom 74. zasadnutí rozhodol pokročiť v technickej práci, čo si vyžaduje hĺbkovú analýzu a revíziu rámca EEDI, pretože rezervy na zvýšenie energetickej účinnosti sa postupne znižujú. Toto si zase vyžiada nové analytické práce pre väčšinu kategórií lodí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79411000
BE100
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/08/2019 00:00
20/09/2019 23:59
27/09/2019 23:59
04/10/2019 23:59
11/10/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 172-418776 Korigendum 06/09/2019 00:00
2019/S 156-384137 Oznámenie o obstarávaní 14/08/2019 00:00