Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Údržba a oprava zdvíhacích zariadení
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB/2019/OP/0055
Údržba a oprava zdvíhacích zariadení
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je zabezpečiť preventívnu a opravnú údržbu s povinnosťou dosiahnuť výsledky, ako aj súvisiace práce a služby týkajúce sa zdvíhacích zariadení (výťahy, nákladné výťahy, zdvíhacie plošiny, výťahy pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, kuchynské výťahy, servisné výťahy…) v budovách Európskej komisie v Bruseli a okolí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
Najnižšia cena
50750000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
50740000
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1) „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch (pozri prílohu 1 CDC).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/08/2019 00:00
23/09/2019 15:00
24/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 159-391882
Oznámenie o obstarávaní
20/08/2019 00:00