Údaje o výzve na predloženie ponúk

Une nouvelle version de l'Annexe I.B. SpT a été publiée en date du 11/09/2019. Cette version annule et remplace celle du 09/08/2019. La modification porte sur un nouveau paragraphe au point 3.2.1 Reprise du personnel. Téléchargement, en format xlsx, d' une nouvelle version de l'Annexe I.A BdP.
Názov:
Koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Všeobecné medziinštit...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIL.06/PO/2019/031
Koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Všeobecné medziinštitucionálne stredisko pre deti predškolského veku v Kirchbergu
Cieľom tohto obstarávania je koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Európsku komisiu v Luxemburgu, Všeobecné medziinštitucionálne stredisko pre deti (CPE), ktoré riadi Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL).Dodávateľ je povinný zaistiť úlohy spoločného stravovania na mieste a v zariadeniach CPE v Kirchbergu a predovšetkým:— v rámci koncesie: obedy pre približne 600 detí,— na základe zmluvy o službách: olovranty pre približne 1 200 detí a obedy pre 55 zamestnancov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
98000000
LU0
Podmienky účasti
— hospodársky subjekt musí byť zriadený a/alebo zaregistrovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, kde má svoje sídlo (napr. obchodný register),— zámer hospodárskeho subjektu musí súvisieť s cieľom tohto obstarávania (v súlade s jeho podielom na vykonávaní zmluvy).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/08/2019 00:00
12/09/2019 23:59
16/09/2019 23:59
20/09/2019 14:00
23/09/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 153-375820 Oznámenie o obstarávaní 09/08/2019 00:00