Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o architektúre systému kvantovej komunikačnej infraštruktúry – SMART 2019...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2019/0086
Štúdia o architektúre systému kvantovej komunikačnej infraštruktúry – SMART 2019/0086
Cieľom je podrobne špecifikovať požiadavky používateľov a prípady použitia, ktoré by viedli k rozvoju kvantovej komunikačnej infraštruktúry, v úzkej spolupráci so zúčastnenými členskými štátmi. Na základe týchto údajov potom pokračovať v špecifikácii zastrešujúcej (vysokej) architektúry systému kvantovej komunikačnej infraštruktúry zloženej z vesmírnych a pozemných riešení, ktoré sú zabezpečené návrhom a ktoré by pokrývali celú Európsku úniu. Cieľom kvantovej komunikačnej infraštruktúry je umožniť, aby sa informácie a údaje prenášali a ukladali extrémne bezpečne a boli schopné prepojiť kľúčové prostriedky verejnej komunikácie v celej Únii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Najlepší pomer ceny a kvality
73300000
LU00
Podmienky účasti
„Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.)“.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/09/2019 00:00
04/11/2019 15:00
06/11/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 183-444718
Oznámenie o obstarávaní
23/09/2019 00:00