Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Údržba vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločné...
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
697
Údržba vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločného a formálneho stravovania
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať dodávateľa, ktorý bude vykonávať údržbu vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločného a formálneho stravovania, ktorým disponuje Dvor audítorov vo svojich 3 vzájomne prepojených budovách (K1, K2 a K3) nachádzajúcich sa na adrese 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
50883000
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
50882000
Míľniky
14/08/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
04/10/2019 16:00
11/10/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 156-384132 Oznámenie o obstarávaní 14/08/2019 00:00